Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie


Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een verzamelnaam voor hulpvormen waarin cliënten leren hoe ze beter kunnen omgaan met hun negatieve gedachten en gevoelens over zichzelf en hun omgeving. Door deze therapie leren ze hun stemming beter te beheersen en hun gedrag beter af te stemmen op wat ze willen bereiken. Het is een combinatie van twee vormen van behandeling: cognitieve therapie en gedragstherapie. Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort behandeling beschouwd: cognitieve gedragstherapie.

Cognitieve gedragstherapie kent verschillende varianten voor uiteenlopende problemen. Technieken die in cognitieve gedragstherapie vaak gebruikt worden zijn bijvoorbeeld cognitieve herstructurering, psycho-educatie en blootstelling of ‘exposure’. Het is onder meer effectief bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen.


Tijdens deze therapie wordt u geholpen zich bewust te worden van uw eigen gedachten, en vervolgens wordt bekeken of deze gedachten kloppen en of dit ‘helpende gedachten’ zijn of niet. Indien dit niet het geval is worden deze gedachten vervangen door reële en ‘helpende gedachten’. Daarnaast wordt u ondersteund in het actief bedenken van mogelijke oplossingen waardoor het probleemoplossend vermogen versterkt.


Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve therapie en gedragstherapie vaak vergelijkbare gunstige effecten hebben op de problemen van cliënten. Ook is steeds duidelijker aangetoond dat de werkwijze van beide methodes - huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en cliënt - goed op elkaar aansluit.


In de psychologie ziet men steeds beter in dat 'anders leren denken' en 'anders leren doen' uitstekend met elkaar kunnen worden gecombineerd in één en dezelfde behandeling.