E Health en overige behandelmethoden

E Health


Het is mogelijk om via internet een deel van de behandeling uit te werken. Er zijn verschillende modules waaraan u kunt meedoen en die de behandeling kunnen ondersteunen.


Overige behandelmethodieken


  • Oplossingsgerichte en motiverende gesprekstechnieken


  • Ondersteunende ontspanningoefeningen


  • Systhemische behandeling (als uw behandeling ook anderen dan uzelf betreft en hier ook een hulpvraag voor is)


  • Soms, in het geval van de behandeling van kinderen en hun systeem: Mediatie therapie, Ouder-Kind-Interactie-Begeleiding.