MBT

Mentaliserende Bevorderende Therapie

(MBT)


MBT is een therapievorm waarin je leert de vaardigheid van mentaliseren te versterken. De behandeling is gericht op het leren herkennen van je emoties, op mogelijke triggers en op de invloed van emoties op je gedrag. Doordat u uw eigen gedrag en het gedrag van andere mensen leert begrijpen. Aan het einde van de behandeling begrijpen cliënten beter hoe relaties tussen mensen werken. Daardoor is het makkelijker in het dagelijks leven met andere mensen om te gaan.


Wat is Mentaliserende Bevorderende Therapie?


Iedereen mentaliseert, bewust of onbewust. Wanneer we angstig zijn of ons gespannen voelen, wordt het moeilijker om te mentaliseren.


Bij mensen met persoonlijkheids​problematiek is er vaak zo veel spanning die zo lang aanwezig is, dat het mentaliseren steeds onder druk staat. Dat kan verwarring geven en onbegrip of gedoe in relaties. Ook kan het wantrouwen versterken.


Mensen met een persoonlijkheidsstoornis vinden het soms moeilijk hun eigen gevoelens en gedachten te begrijpen. Ook lukt het ze niet, zich te verplaatsen in wat andere mensen denken, voelen of doen. Dat geeft problemen bij sociale contacten en relaties. Door beter te begrijpen wat onszelf en anderen bezighoudt en motiveert kunnen emoties en impulsen beter gereguleerd worden. Daardoor voelt u zich zekerder van uzelf en stabieler.MBT is iets voor u wanneer u de volgende klachten en problemen heeft: 

• U vindt het moeilijk om prettige en veilige relaties met andere mensen te hebben. U voelt zich vaak onzeker en twijfelt of u wel goed genoeg bent voor de ander. U gaat daarom soms contact uit de weg.

• U doet dingen zonder daar eerst over na te denken. Dit heet impulsief gedrag. Impulsief gedrag is schadelijk voor uzelf en voor andere mensen.


Mensen met een persoonlijkheidsstoornis of een kwetsbare persoonlijkheid hebben vaak dit soort problemen. Dit verergert vaak als relaties hechter worden. U voelt zich snel bekritiseerd of afgewezen.


Wat is het doel van MBT?

Het doel van MBT is dat u leert begrijpen waarom u doet zoals u doet en voelt zoals u voelt. Ook leert u andere mensen beter begrijpen. U gaat nadenken over: wie u bent; wat u voelt; wat uw problemen zijn; hoe u uzelf ziet; hoe andere mensen u zien; hoe andere mensen zijn en voelen.


Hoe werkt MBT? 

U kunt deze therapie in een groep, individueel of een combinatie van deze twee krijgen. Tijdens de therapie staat u stil bij uw eigen gedachten, gevoel en gedrag. En bij gedachten, gevoel en gedrag van de andere mensen. Samen met de behandelaar kijkt u in welke situaties u klachten en problemen krijgt. Bijvoorbeeld dat uw stemming ineens verandert. Of dat u bepaalde heftige gevoelens krijgt. Zo leert u uw klachten en problemen herkennen. Het voordeel van een groep is dat u meteen ziet  wat de invloed van uw gedrag is op de andere deelnemers. Ook ziet u hoe zij uw gedrag beïnvloeden.


Op deze praktijk wordt vaak individueel gewerkt omdat het meestal gaat om wat lichtere problematiek. In individuele therapie oefent u dat met de behandelaar en soms samen met een gezinslid of partner.


De behandeling duurt vaak wat langer. Hiertoe dient u een verwijzing te hebben van uw (huis)arts voor de specialistische GGZ.