De Behandeling

Persoonlijk psychologisch dossier


Tijdens de behandeling wordt een dossier opgebouwd. Het is een gesloten dossier. Dat wil zeggen dat alleen u inzage heeft. Indien nodig wordt er informatie aan uw huisarts of bedrijfsarts verstrekt, maar alleen na overleg en goedkeuring van u.

Hoe ziet een sessie eruit?


De sessies die volgen duren ongeveer 45 minuten. Soms nodig ik in het begin van de begeleiding een voor u belangrijke persoon uit om ook bij een sessie aanwezig te zijn. Dit kan een partner zijn of, in het geval van een kind of jongere, een ouder(s) Vaak is dat prettig en zinvol omdat die persoon dan betrokken raakt bij uw proces. 

In het begin van de begeleiding zijn de sessies meestal wekelijks. Na een aantal keer meestal 1 keer in de 2 weken. Tussendoor is er dan genoeg tijd om, als dat wenselijk is, thuis aan de slag te gaan met opdrachten om het proces te ondersteunen. U kunt mij ook altijd tussendoor mailen of bellen mocht dat nodig of wenselijk zijn.

Meestal evalueren we na vijf sessies. Zijn we goed op weg? Bevalt het? Is er voldoende vooruitgang? Moeten we de doelen bijstellen? Is er een prettige samenwerking? Kunnen we afronden of zijn er nog sessies nodig om uw doelen te bereiken?

Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van digitale vragenlijsten om de voortgang te bewaken. Voorafgaand  aan het intakegesprek, tijdens de behandeling en aan het eind van de behandeling wordt u gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen.