Kosten en Vergoedingen


Kosten en vergoedingen


Uw huisarts heeft u doorgestuurd via een verwijsbrief naar de psycholoog. In 2013 heette dat nog de 1e lijns psycholoog. Vanaf 2014 spreken we over een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) of in de specialistische GGZ (S GGZ). De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. In die verwijsbrief geeft de huisarts aan waarom hij denkt dat een verwijzing nodig is, en naar welke soort zorg (GB GGZ of S GGZ) u verwezen wordt.


Behandelingen worden per zorgzwaartepakket gedeclareerd. Het zorgzwaartepakket hangt af van de diagnose, de ernst van de klachten en de persoonlijke omstandigheden. In het intakegesprek wordt oa. besproken hoe lang de behandeling zal duren en of uw klachten onder de verzekerde zorg vallen. De drie verschillende zorgzwaartepakketen in de basis GGZ zijn:

 

- Basis GGZ Kort =  2 tot 5 gesprekken

- Basis GGZ Middel = 5 tot 8 gesprekken

- Basis GGZ Intensief =  8 tot 12 gesprekken


- Bassis chronisch = ongeveer 8 tot 12 gesprekken meestal over langere periode verspreid

- Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten. Een consult duurt 45 of 60 minuten.   


Onvolledig behandeltraject:
In het geval dat er geen diagnose wordt gesteld en/of u niet doorgaat met de behandeling, dan wordt het dossier na het eerste of tweede gesprek gesloten en wordt u terugverwezen naar de huisarts. Bij uw zorgverzekeraar zal dan de prestatie 'Onvolledig behandeltraject' in rekening gebracht worden. 

Overig product (OVP): 
Het OVP product wordt gebruikt voor zorg die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar die wel nodig of gewenst is. Hiervoor ontvangt u aan het eind van de behandeling een rekening, die u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar (tenzij uw aanvullende verzekering het vergoedt). Hiervoor wordt 90 euro per consult in rekening gebracht. 


 

Wat zijn de kosten?

In 2018 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de GB GGZ. Per traject bepaalt uw verzekeraar welke vergoeding ertegenover staat.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Dat is in 2018 385 euro. Dit betekent dat u de eerste 385 euro aan zorgkosten in 2018 zelf betaalt. Het kan zijn dat u een hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. Of dat u een zorgverzekering heeft afgesloten waarbij de kosten van sommige zorgverleners niet of niet volledig worden vergoed. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Een factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar gestuurd. Facturering gebeurt via Stichting 1np, waar u zich ook dient aan te melden. Stichting 1np heeft in 2018 met alle zorgverzekeraars een contract.

 

Worden alle klachten vergoed door de verzekering?

Nee, wel veel maar niet allemaal. Wat niet wordt vergoed zijn aanpassingsstoornissen/ rouwproblematiek, arbeidsgerelateerde problemen en relatieproblemen.

U zult zelf de behandeling hiervoor moeten betalen, vaak zijn er nog mogelijkheden van uit een aanvullende verzekering. Vraagt u dit na bij uw verzekeraar.

U kunt daarvoor wel bij mij terecht.

 

Als u meer gesprekken nodig heeft

Intensievere behandeling wordt gegeven binnen de Specialistische GGZ (S GGZ). Afhankelijk van de aard en zwaarte van de problematiek kunt u ook hiervoor bij mij terecht. U dient hiervoor een verwijsbrief van uw huisarts te hebben waarin duidelijk staat vermeld dat er een indicatie is voor S GGZ. Hoeveel gesprekken nodig zijn hangt af van de complexiteit van de problematiek, dit wordt naderhand bekeken.

Het is handig om vooraf met elkaar telefonisch contact te hebben om een juiste inschatting te kunnen maken. Voor behandeling via de

S GGZ dient u zich ook in te schrijven bij Stichting 1np. De ruimte hiervoor is beperkt.

 

Let op: In geval van verhindering dient u 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen, daar de voor u gereserveerde tijd anders in rekening zal worden gebracht. Dit geldt tevens voor niet op komen dagen ofwel 'no show'.