Kwaliteit

Registraties


Ik ben gezondheidszorgpsycholoog met een BIG registratie (www.bigregister.nl)


Wat betekent BIG?

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register.


Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Ik houd mij aan de beroepscode voor onze beroepsgroep zoals door het NIP beschreven.

Tevens ben ik geregistreerd EMDR therapeut bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Gegevens:


NIP nummer: 216489


BIG nummer: 99915699325

VEN nummer: 35431


AGB-code praktijk: 
94063677

Vektis-geregistreerd


Kamer van Koophandel: nr. 70393966


Kwaliteitsstatuut


Vanaf 1 januari 2017 is het Model Kwaliteitsstatuut GGZ van kracht. Het Kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop de integrale zorg voor u als cliënt is georganiseerd. Het Kwaliteitsstatuut draagt er toe bij dat de autonomie en regie van u als cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

"Met het kwaliteitsstatuut maken wij duidelijk  aan welke kwaliteitscriteria de geleverde zorg voldoet en hoe lang onze wachttijden zijn. De wachttijden vindt u op de website van 1nP. Hoe uw behandelaar en u samen keuzes maken en besluiten nemen, voor en tijdens de behandeling. Hierdoor kunt u zoveel mogelijk de regie over uw behandeling houden en zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren. Wie wat doet tijdens de behandeling en hoe de zorg op elkaar is afgestemd. Dit is vooral belangrijk wanneer er meerdere behandelaren bij uw behandeling betrokken zijn; wie op welk moment de behandeling aanstuurt als regiebehandelaar – en bij welke behandelaren u terecht kunt op het moment dat u niet tevreden bent over de behandeling; hoe er – als u dat wilt – met familie en naasten wordt samengewerkt om u te ondersteunen".

Het volledige kwaliteitsstatuut kunt u nalezen op de website van 1NP.


Ik ben lid van een intervisiegroep met als doel kwaliteitstoetsing. Ik vind het belangrijk om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het vak en mijzelf te blijven toetsen en ontwikkelen.


Klachten


Als u een klacht hebt over de behandeling en we komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de stichting 1NP of u kunt zich wenden tot het NIP, beroepsvereniging voor psychologen.