Over De Tussenstop

Silvia JongIn mijn werk hecht ik veel belang aan een positieve, respectvolle manier van contact waardoor u zich veilig en geaccepteerd kunt voelen en zo open mogelijk kunt zijn.


Betrokkenheid, empathie en humor zijn belangrijke ingrediënten voor mij. Daarnaast zijn de nodige theoretische kennis, het toepassen van verschillende behandelmethodieken en de door mij opgedane ervaring de ondergrond voor een behandeling.


In het kader van de wet AVG is het belangrijk dat er goed om wordt gegaan met uw gegevens. Voor psychologisch advies bureau De Tussenstop geldt dat cliënten voor het overgrote deel via Stichting 1NP ingeschreven zullen zijn. Hoe de gegevens van deze cliënten verwerkt worden kunt u nakijken op de site van Stichting 1Np https://mijn.1np.nl/web/guest/praktische-info/privacy.

In alle andere gevallen kunt u dit nakijken bij de  Privacyverklaring die u kunt vinden onder aan de pagina.Ervaring als psycholoog heb ik opgedaan binnen het werkveld van de revalidatie/ medische setting, (speciaal) basis onderwijs, voortgezet onderwijs, GGZ (zowel basis als specialistisch, zowel kinderen als volwassenen) en jeugdzorg.


Behalve dat u bij mij terecht kunt voor alle klachten die binnen de GGZ worden behandeld, ligt mijn specifieke expertise vanwege mijn achtergrond bij medisch gerelateerde problematiek, hechtingsproblematiek en vragen rondom adoptie.


De Tussenstop werkt samen met jeugdpraktijk PIT, en alle andere regio behandelaren binnen de Stichting 1NP